යෝනි මාර්ගය (Vagina) ස්ත්‍රී ශරීර පද්ධතියේ වැදගත් අංගයකි. කාන්තාවගේ යෝනිමාර්ගය ගර්භාෂයේ සිට සිරුරේ බාහිර කොටස් දක්වා සම්බන්ද වන පේෂී වලින් සෑදුන නලයකි. මෙහි පිටත විවරය කන්‍යාපටලයෙන් ආරක්‍ෂා වී ඇත​. යෝනිමාර්ගය ලිංගික සංසර්ගයට (පුරුෂයන්ගේ ශිෂ්නය ඇතුලු කිරීමට), දරු ප්‍රසූතියට හා ඔපස් පිටවීමට උපකාරී වේ.

යෝනිමාර්ගය
Vagina
Scheme female reproductive system-en.svg
යෝනිමාර්ගය
Vaginal opening description-en.svg
යෝනිමාර්ගය
හඳුන්වනයන්
ග්‍රේ ගේp.1264
TAA09.1.04.001
FMA19949
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව

කාන්තාවක්ව සැමියා විසින් ලිංගිකව සතුටු කිරීමේදී ජෙලිමය ද්‍රාවනයක් ගල එයි. එය නිපදවන්නේ යෝනී මාර්ගයේ ශ්ලේශ්මල පටල මගිනි. එය උත්තේජනයක්‍ය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යෝනි_මාර්ගය&oldid=495461" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි