යුදෙවු
හීබෲ: יהודים‎ (යෙහුදිම්)
Jews2.png
මුළු ජනගහනය
13,428,300 [1]
සැලකිය යුතු ජනගහනයක් සහිත ප්‍රදේශ
 Israel 5,703,700 (2012 දී) [1]
 United States5,275,000[1]
 France483,500[1]
 Canada375,000[1]
 United Kingdom292,000[1]
 රුසියාව205,000[1]
 Argentina182,300[1]
 ජර්මනිය119,000[1]
 Australia107,500[1]
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Ukraine103,600[2]
 Brazil95,600[1]
 South Africa70,800[1]
 Hungary48,600[1]
 Mexico39,400[1]
 Belgium30,300[1]
 Netherlands30,000[1]
 Italy28,400[1]
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chile20,500[1]
භාෂා
Predominant spoken languages:
Hebrew · English · Russian · the vernacular languages of other countries in the diaspora

Historical Jewish languages:
Yiddish · Ladino · Judeo-Arabic · others

Sacred languages:
Biblical Hebrew · Aramaic
ආගම
Star of David.svg Judaism

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 DellaPergola, Sergio (November 2, 2010). Dashefsky, Arnold; Sheskin, Ira (eds.). "World Jewish Population, 2010" (PDF). Current Jewish Population Reports. Storrs, Connecticut: North American Jewish Data Bank. Retrieved March 3, 2012.
  2. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року (in Script error: The function "name_from_code" does not exist.)[[Category:Articles with Script error: The function "name_from_code" does not exist.-language external links]]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යුදෙවුවෝ&oldid=435508" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි