මොබි-ඩික්; ඕ, ද වේල් යනු පළමුවෙන් 1851 දී ප්‍රකාශනයට පත් කෙරුණු හර්මන් මෙල්විල්ගේ නවකතාවකි.

මොබි-ඩික්; ඕ, ද වේල්
Moby-Dick FE title page.jpg
පිට කවරය, මොබි-ඩික් හී පළමු ඇමරිකානු සංස්කරණය
කර්තෘහර්මන් මෙල්විල්
භාෂාවඉංග්‍රීසි
ප්‍රභේදයවික්‍රම නවකතාව, වීරාඛ්‍යානය, මුහුදු කතාව
ප්‍රකාශකයාරිචඩ් බෙන්ට්ලි (බ්‍රිතාන්‍යය)
හාපර් සහ සහෝදරයෝ (එ.ජ.)
ප්‍රකාශිත දිනය
ඔක්තොම්බර් 18, 1851 (බ්‍රිතාන්‍යය)
නොවැම්බර් 14, 1851 (එ.ජ.)
පිටු635 (එ.ජ. පළමු සංස්කරණය)[1]


සටහන්සංස්කරණය

  1. මොබි-ඩික් ඕ ද වේල්, නෝර්ත්වෙස්ටර්න්-නිව්බෙරි සංස්කරණය (නොර්ත්වෙස්ටර්න් විශ්වවිද්‍යාල මුද්‍රණාලය, 1988), පි. 687.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

තවදුරටත් කියවීමසංස්කරණය

බාහිර සබැඳිසංස්කරණය

Online textsසංස්කරණය

Motion picture adaptationsසංස්කරණය

  • The Sea Beast ට ඉන්ටර්නෙට් මූවී ඩෙටාබේස් හි ඇති ගිණුම. (1926)—John Barrymore as Captain Ahab
  • Moby Dick ට ඉන්ටර්නෙට් මූවී ඩෙටාබේස් හි ඇති ගිණුම. (1930)—John Barrymore as Captain Ahab
  • Moby Dick ට ඉන්ටර්නෙට් මූවී ඩෙටාබේස් හි ඇති ගිණුම. (1956)—Gregory Peck as Captain Ahab
  • Moby Dick ට ඉන්ටර්නෙට් මූවී ඩෙටාබේස් හි ඇති ගිණුම. (1978)—Jack Aranson as 13 characters
  • Moby Dick ට ඉන්ටර්නෙට් මූවී ඩෙටාබේස් හි ඇති ගිණුම. (1998)—Patrick Stewart as Captain Ahab
  • Moby Dick ට ඉන්ටර්නෙට් මූවී ඩෙටාබේස් හි ඇති ගිණුම. (2011)—William Hurt as Captain Ahab

ප්‍රලේඛනසංස්කරණය

Commentary and criticismසංස්කරණය

සිකියම්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මොබි-ඩික්&oldid=251643" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි