යුප්‍රටීස් සහ ටයිග්‍රීස් ගංගා අසබඩ ප්‍රදේශය.

N-Mesopotamia and Syria english.svg
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මෙසොපොටේමියාව&oldid=329258" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි