ගැහැණු ක්‍ෂීරපායින්ගේ ගර්භනී සමයේ අගදී සහ ප්‍රසූතියෙන් මුල් දින කීපය තුලදී ස්ථන ග්‍රන්ථි වලින් නිපදවෙන කිරි මුල් කිරි නම්වේ.

මිනිස් මුල් කිරිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මුල්_කිරි&oldid=309954" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි