ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
A goat kid feeding on its mother's milk
A human baby feeding on its mother's milk

තම පැටවුන් වෙනුවෙන් ක්‍ෂීරපායී ස්ථන ග්‍රන්ථීවලින් නිපදවෙන සුදු පාට දියරය සත්ත්‍ව කිරි වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සත්ත්‍ව_කිරි&oldid=309943" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි