මාර්තු 8, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 67 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 68 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 298 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාර්තු_8&oldid=393747" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි