මාතර බෝධිය ශ්‍රී ලංකාවේ මාතර පිහිටි පූජනීය බෝ වෘක්ෂයකි.

මාතර බෝධියේ දසුනක්


මේවාද බලන්නසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාතර_බෝධිය&oldid=389247" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි