මහා ශිරා (ඉංග්‍රීසි:  Venae cavae) දෙකක් පවතී.

Venae cavae
Relations of the aorta, trachea, esophagus and other heart structures.png
The human heart and nearby structures, with superior and inferior vena cava labeled at left side of image.
හඳුන්වනයන්
ග්‍රේ ගේp.529
FMA321896
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහා_ශිරා&oldid=433092" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි