අංගම්පොර සටන් ශාස්ත්‍රය තහනම් යුගයේදී මෙරටට පැමිණි ඉන්දියානු මලයාලම් සටන් ශිල්පීන්ගෙන් ලැබුණ චීනාඩි වැනි තවත් සටන් ක්‍රමයකි. මලයාලම් හා චීනාඩි යන සටන් ක්‍රම දෙකම බොහෝ චීනාඩි හෝ මලයාලම් සටන් ශිල්පීන් හදාරා ඇත. මලයාලම් පමණක් දන්නේ බොහෝ දුරට ඉන්දියානු ද්‍රවිඩ සම්භවයක් ඇති සටන් කරුවන් පමණි. මෙම සටන් ක්‍රමයට ඉන්දියානු කලාරි සටන් ක්‍රමයට යම් නෑකමක් දක්වයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මලයාලම්_සටන්&oldid=277522" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි