මරක්කල යනු මධ්‍ය කාලීන Maghreb, Iberian Peninsula, සිසිලි සහ මෝල්ටා හි මුස්ලිම් ජනයාවේ.

Depiction of Moors in Iberia. Taken from the Tale of Bayad and Riyad

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මරක්කල_(අතීත_ජනවර්ගය)&oldid=310462" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි