මණිමෙඛලා දෙවියෝ , මණිමේඛලා දෙවගන , මණිමෙඛලා දෙවියෝ. ,ඇය සාගරය ආරක්ෂා කරන දේවතාවිය සහ සීනිගම දේවාලය. , ඇය පෙනී සිටියාය තුල සාහිත්‍යයතමිල්නාඩු.

මණිමෙඛලා දෙවියෝ
සාගරය දෙවඟන
මණිමෙඛලා දෙවියෝ තුලථේරවාදය. , තායි කලාව.
වාසභවනයසාගරය , ස්වර්ගය
වාහනයමාළු


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මණිමේඛලා&oldid=494745" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි