භාෂා පරිවර්තනය

(භාෂා පරිවර්තක වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=භාෂා_පරිවර්තනය&oldid=476618" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි