බෝගන්විලා
Bougainvillea Sri Lanka.jpg
ශ්‍රී ලංකාවේ බඳුනක වගාකල බෝගන්විලා ශාකයක්
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Core eudicots
ගෝත්‍රය: Caryophyllales
කුලය: Nyctaginaceae
ගණය: ''Bougainvillea''
Comm. ex Juss.[1]

බෝගන්විලා (උච්චාරණය බෝගන්වීලියා ලෙසින්: https://forvo.com/search/Bougainvillea/en/ ) (/ˌbɡnˈvɪliə/ or /ˌbɡnˈvɪliə/) is a genus of thorny ornamental vines, bushes, and trees with flower-like spring leaves near its flowers.

යොමුවසංස්කරණය

  1. "Genus: Bougainvillea Comm. ex Juss". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. 2010-07-07. Retrieved 2010-12-14.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බෝගන්විලා&oldid=399161" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි