බු.ව. 1 වන සියවස යනු, බෞද්ධ දිනදසුන ප්‍රකාර, බු.ව. 1 සිට බු.ව. 100 වසර දක්වා පැවති සියවස විය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බු.ව._1වන_සියවස&oldid=288405" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි