බුදුන් වහන්සේ

තථාගතයන් වහන්සේ
(බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බුදුන්_වහන්සේ&oldid=501003" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි