බුදුන් වහන්සේ

(බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බුදුන්_වහන්සේ&oldid=461508" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි