බී.එස්. පෙරේරා (සංගීතවේදී)

බටහිර සංගීත ශෛලීන් සිංහල ගීතයට හඳුන්වාදුන් සංගීතවේදියා බී.එස්. පෙරේරා වේ.

බී.එස්.පෙරේරා
උපත් නාමයබඹරුන්දගේ බුද්ධදාස ශ්‍රීනාත් පෙරේරා
උපතකොළඹ, බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාව
විපතලංකාව
ප්‍රභේදසිංහල සංගීතය
වෘත්තියසංගීතවේදී,
සක්‍රීය වර්ෂ19??19??
ලේබලකොලොම්බියා, සහ හිස් මාස්ට'ස් වොයිස්

තනු නිර්මාණයකල සහ සංගීතය සැපයූ ගීත සංස්කරණය

 • බර බාගේ බර බාගේ
 • බයිසිකලේ බයිසිකලේ (ජනතා පුවත්පත වෙනුවෙන්)
 • දුර පෙනෙන තැනිතලා
 • සිරිපාදේ සමනොල කන්දපෙනේ
 • සෝබන සැන්දෑවේ
 • අම්බිලිමාමේ
 • ඕලු මලේ සුදෝ සුදෝ
 • කොවුලන් හඬයි
 • ආදර නදිය ගලා

තනු නිර්මාණය නොකර සංගීතය සැපයූ ගීත සංස්කරණය

 • ශාන්ත මේ රෑ යාමේ (තනු නිර්මාණය - ඇල්බට් පෙරේරා)
 • වෙසක් කැකුළු (තනු නිර්මාණය - සුනිල් සාන්ත)
 • සුදු සඳ එළියේ (තනු නිර්මාණය - සුනිල් සාන්ත)

සංගීත අධ්‍යක්‍ෂණය කල චිත්‍රපට සංස්කරණය

 • වැරදුණු කුරුමානම
 • පෙරෙලන ඉරණම
 • ජීවිතය (තිරගත නොවීය)
 • රේඛාව

සුවිශේෂතා සංස්කරණය

 • ගොල්ෆේස් හෝටලයේ සංගීතය සැපයූ මුල්ම සිංහල ජාතික සංගීතවේදී
 • සිංහල චිත්‍රපට සඳහා උත්තර භාරතීය සංගීතය වෙනුවට සිංහල සංගීතය යොදාගත් මුල්ම සංගීතවේදී