බිපින් චන්ද්‍රපෝල්

බිපින් චන්ද්‍රපෝල්

Bipin Chandra Pal
Place of birth: Habiganj District, (now presently in Bangladesh
Movement: Indian Independence movement
Major organizations: Indian National Congress, Brahmo Samaj

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  • Owen, N (2007), The British Left and India, Oxford University Press, ISBN 0199233012 .

බාහිර සබැඳි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බිපින්_චන්ද්‍රපෝල්&oldid=382372" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි