බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදාව

රාජකීය නාවික හමුදාව
Logo of the Royal Navy.jpg
සක්‍රීය16වන සියවස – වර්තමානය
රටFlag of England.svg එංගලන්තය (16වන සිායවස–1707)
Flag of Great Britain (1707–1800).svg මහා බ්‍රිතාන්‍යය (1707–1800)
 එක්සත් රාජධානිය (1801–වර්තමානය)
පාක්ෂික භාවයදෙවන එලිසබෙත් රැජින
වර්ගයනාවික හමුදාව
ප්‍රමාණයRFA ද අඩංගුව නැව් 98 ක්
රාජකීය සාමුද්‍රිකයන්ගේ ජල යාත්‍රා 61
FAA සතු ගුවන්යානා 170
කොටසක් වෙයිනාවික හමුදා සේවය
Naval Staff OfficesMinistry of Defence Main Building
Whitehall, London, United Kingdom
ආදර්ශ පාඨයLatin: Si vis pacem, para bellum
/ If you wish for peace, prepare for war
පෙළපාලි සංගීතය"Heart of Oak"
Commanders
Lord High AdmiralPrince Philip, Duke of Edinburgh
First Sea LordAdmiral Sir George Zambellas KCB DSC
Fleet CommanderVice Admiral Philip Jones CB
Second Sea LordVice Admiral David Steel CBE
Insignia
White Ensign (until 1707)
English White Ensign 1620.svg
White Ensign (1707–1800)
White Ensign of Great Britain (1707–1800).svg
White Ensign (since 1801)
Naval Ensign of the United Kingdom.svg
Naval Jack
Flag of the United Kingdom (3-5).svg
Aircraft flown
AttackLynx
PatrolMerlin, Lynx, Sea King ASaC.7
TrainerTutor, Hawk[තහවුරු කරන්න]
TransportSea King