එක්සත් රාජධානියේ මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

(බ්‍රිතාන්‍ය මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)


එක්සත් රාජධානියේ මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ උතුරු අයර්ලන්තය එක්සත් රාජධානියේ පාර්ලිමේන්තුවේ පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලය වන අතර, සාමි මන්ත්‍රී මණ්ඩලය ( උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) මෙන්ම, වෙස්ට්මිනිස්ටර් මාලිගයෙහි රැස්වෙයි.

මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ උතුරු අයර්ලන්තය එක්සත් රාජධානියේ මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
55වන එරා පාර්ලිමේන්තුව
Coat of arms or logo
වර්ගය
වර්ගය
නායකත්වය
ජෝන් බර්කෝ
22 ජූනි 2009 සිට
ඇන්ජලා ඊගල්කම්කරු
7 ඔක්තොම්බර් 2011 සිට
ව්‍යුහය
ආසන650
House of Commons current.svg
දේශපාලන කණ්ඩායම්
උත්තමාවියගේ රජය

උත්තමාවියගේ විපක්ෂය

අනෙකුත් විපක්ෂය

රැස්වන ස්ථානය
House of Commons.jpg

තෝරා පත් කර ගැණෙන ව්‍යුහයක් වන මෙම මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සමන්විත සාමාජිකයන් 650 දෙනා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් (පාමවරුන්) ලෙසින් හැඳින්වෙයි.

  1. ^ කරන්ට් ස්ටේට් ඔෆ් ද පාටීස් – යූකේ පාර්ලිමන්ට්. සම්ප්‍රවේශය 2014-10-13 හිදී.