බයාන් ඛුටුඝ් අධිරාජිනිය (1324–1365) යනු යුවාන් රාජවංශයේ අධිරාජිනියක් වන අතර, ඇය තොඝොන් තෙමූර් (හුයිෂොං අධිරාජයා) අධිරාජයාගේ අධිරාජිනියක් වූවා ය.

ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය තුළසංස්කරණය

සටහන්සංස්කරණය

පූර්වප්‍රාප්තිකයා
ධනශ්‍රි අධිරාජිනිය
තොඝොන් තෙමූර්ගේ අගබිසව
1337–1365
අනුප්‍රාප්තික
ගි අධිරාජිනිය
යුවාන් රාජවංශයේ අධිරාජිනිය
1337–1365
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බයාන්_ඛුටුඝ්&oldid=382989" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි