පුස්තකාල‍ ද්‍රව්‍ය(පොත්, සඟරා, ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය මාධ්‍ය, සිතියම්, පරිගණක ‍ගොනු ආදිය) සංවිධානය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ක්‍රමවේදයක් වන අතර එම ද්‍රව්‍ය විෂය අනුව වෙන්කර ඒ සඳහා අංකයක් ලබාදේ.[1]

Referencesසංස්කරණය

  1. "New World Encyclopædia : Library classification". 2014. Retrieved 2017-03-22.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුස්තකාල_වර්ගීකරණය&oldid=394743" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි