පියරේ ගර්ලෝෆ් ඩෝනියා

ගෲට් පියර් එසේත් නැත්නම් පියරේ ගර්ලෝෆ් ඩෝනියා (ඉංග්‍රීසි:  Pier Gerlofs Donia) ෆ්‍රිෂියානු ජාතික මුහුදු මංකොල්ලකරුවෙකි.

පියරේ ගර්ලෝෆ් ඩෝනියා
Grutte Pier (Pier Gerlofs Donia), 1622, book illustration.JPG
Etching of Grutte Pier, from 'Chronycke ofte Historische Geschiedenis van Frieslant' published in 1622.[1]
දේශීය නම
Pier Gerlofs Donia
උපත1480
මිය යාම28 October 1520 (aged c. 40)
Sneek, Frisia
ජාතිකත්වයFrisian
වෙනත් නම්ගෲට් පියර් (Grutte Pier)
රැකියාවfarmer
සංගණ්‍ය වන්නේLeading a Frisian rebellion between 1515 and 1519
කලත්‍රයා(යන්)Rintsje Syrtsema
දරුවන්Gerlof Piers Donia and Wobbel Piers Donia
දෙමව්පියන්(s)Gerlof Piers Donia and Fokel Sybrants Bonga

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. Pierius Winsemius (fy; sv). Chronycke ofte Historische Geschiedenis van Vrieslant', published in 1622
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පියරේ_ගර්ලෝෆ්_ඩෝනියා&oldid=437357" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි