ඔබට හැකි නම් මෙම පිටුව සකස් කරන මෙන් කාරුණිකව , බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටිමි.

සැබැවින්ම චීන භාෂාව පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් අපගේ සමූහයට (WIKIPEDIA)නොමැත. 😔 ඒ පිළිබඳව කණගාටුව අප විසින් පළ කර සිටිමු. එමනිසා ඕනෑම අයුරකින් මෙම පිටුව සාමාන්‍ය ජනතාවට සකස් කිරීමට අප සංස්කාරක මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත. නමුත් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ අවංක භාවය විශ්වාස කොට ගෙන අයුතු ලෙස මෙම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට නොගනීවි යැයි අප විශ්වාස කරන්නෙමු.☺

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චීන_භාෂාව&oldid=484999" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි