පැරාමිලිටරි, යනු නිත්‍යානුකූල නොවූ හමුදා කණ්‌ඩායම් හැඳින්වීමට භාවිතා වන පදයකි.[1] අතුරු හමුදා [2] හෝ නොනිල හමුදා [3] යන නම්ද මේ සඳහා භාවිතා වේ.

Uniformescoepmpr.png

උදාහරණසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "කතුවැකිය, දිවයින පුවත්පත". Retrieved 2015-11-06.
  2. "ඔන්න නොකීවයි කියන්නෙපා මස්සිනේ!හිලරි වැලරි අතේ ජී. එල්. ට එවූ පණිවිඩය, ත්‍රිමාන ප්‍රවෘත්ති සඟරාව". Retrieved 2015-11-06.
  3. "රතුපස්වලින් බිමට බැසීමට නම් එකාවන්ව සටන් වදිමු, Colombo Telegraph". Retrieved 2015-11-06.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පැරාමිලිටරි&oldid=480197" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි