පාපැදි හෙවත් බයිසිකල් යනු මිනිස් බලයෙන් ගමන්කරන වාහන වර්ගයක්.

කොටි 50ක් පාපැදි භාවිතයේ ඇතැයි සැලකෙන චීන ෆ්ලයිං පිජන් වර්ගයේ පාපැදියක්.[1]

ඉතිහාසයසංස්කරණය

භාවිතසංස්කරණය

තාක්‍ෂණයසංස්කරණය

කොටස්සංස්කරණය

==

  1. Koeppel, Dan (January/February 2007), "Flight of the Pigeon", Bicycling (Rodale, Inc.) 48 (1): 60–66, ISSN 0006-2073, http://books.google.com/books?id=isUDAAAAMBAJ&pg=PA60, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2012-01-28 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාපැදි&oldid=335145" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි