පාංශුමය විද්‍යාව

non-calcicbrownsoil

පාංශුමය විද්‍යාව (ඉංග්‍රීසි:  Soil science) යනු ස්වාභාවික සම්පතක් ලෙස පස පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමයි.

පාංශු විද්‍යාඥයෙක් පාංශු පැතිකඩක් පරික්ශාකරමින්


පාංශු විද්‍යාව (Pedology) හා භෞම විද්‍යාව (Edaphology) මෙහි ශාඛා වේ.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාංශුමය_විද්‍යාව&oldid=439513" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි