ස්වාභාවික සම්පත් (ඉංග්‍රීසි:  Natural resource) යනු මානව වර්ගයාගේ ක්‍රියාවන් වල අවශ්‍යතාවයක් නොමැතිව පවතින සම්පත් ය.

මාකේස් දූපත්වල ෆාටු-හිවා හි වැසි වනාන්තරය නොඉඳුල් ස්වාභාවික සම්පතකට උදාහරණයකි.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ස්වාභාවික_සම්පත්&oldid=440516" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි