ප්‍රවර්ගය:Miscellany to be merged

Pages with {{Merge}} (or variant) templates are included here.

Templates and categories have been misprocessed if they appear here. They should be tagged with specific merge templates, available at WP:TFD and WP:CFD.

Talk pages should not appear here if it is the subject page identified for merging. If they do, move the {{merge}} templates to the appropriate subject page.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Miscellany_to_be_merged&oldid=534411" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි