පරිසරය බොහෝ විට යොමු වන්නේ:

  • ස්වභාවික පරිසරය, සියලුම ජීවී සහ අජීවී දේ ස්වභාවිකව සිදු වන පරිසරය.
  • ජෛව භෞතික පරිසරය, භෞතික හා ජීව විද්‍යාත්මක සාධක සහ ඒවායේ රසායනික අන්තර්ක්‍රියා ජීවියෙකුට හෝ ජීවීන් සමූහයකට බලපාන පරිසර.

වෙනත් භෞතික හා සංස්කෘතික පරිසරයන්

සංස්කරණය
  • පරිසර විද්‍යාව, ජීවීන් එකිනෙකාට සහ ඔවුන්ගේ භෞතික වටපිටාවට ඇති සම්බන්ධතා සමඟ කටයුතු කරන ආචාරධර්ම අංශය
  • පරිසරය (පද්ධති), ස්කන්ධය, ශක්තිය හෝ වෙනත් ගුණාංග හුවමාරු කර ගැනීමෙන් පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කළ හැකි භෞතික පද්ධතියක වටපිටාව
  • ගොඩනැගුණු පරිසරය, මහා පරිමාණ සිවිල් වටපිටාවේ සිට පුද්ගලික ස්ථාන දක්වා මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පසුබිම සපයන වටපිටාවක් ගොඩනගා ඇත.
  • සමාජ පරිසරය, පුද්ගලයෙකු ජීවත් වන සංස්කෘතිය සහ ඔවුන් සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලයින් සහ ආයතන
  • වෙළඳපොල පරිසරය, ව්‍යාපාරික වාරය

කලා, විනෝදාස්වාදය සහ ප්‍රකාශනය

සංස්කරණය

පරිගණකකරණයේදී

සංස්කරණය
  • පරිසරය (වර්ග න්‍යාය), වර්ග න්‍යායේ විචල්‍ය නම් සහ දත්ත වර්ග අතර සම්බන්ධය
  • යෙදවීමේ පරිසරය, මෘදුකාංග යෙදවීමේදී, පරිගණක වැඩසටහනක් හෝ මෘදුකාංග සංරචකයක් යොදවා ක්‍රියාත්මක කරන පරිගණක පද්ධතියකි.
  • ධාවන කාල පරිසරය, පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර ක්‍රියාවලි හෝ වැඩසටහන් සඳහා මෘදුකාංග සේවා සපයන අතථ්‍ය යන්ත්‍ර තත්ත්වයකි.

මෙයද බලන්න

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිසරය&oldid=517671" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි