බාබෙල් පරිශීලක තොරතුරු
en-3 This user has advanced knowledge of English.
de-N Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
si-0 මෙම පරිශීලකයා‍ට සිංහල භාෂාව පිළිබඳ දැනුමක් නැත (හෝ ඉතාමත් අපහසුවෙන් එය තේරුම් ගනියි).
භාෂාව අනුව පරිශීලකයින්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:ToBeFree&oldid=453522" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි