ඔබගේ ගිණුම යළි නම් කෙරේවිසංස්කරණය

08:12, 20 මාර්තු 2015 (යූටීසී)

Renamedසංස්කරණය

11:02, 19 අප්‍රේල් 2015 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:RCBot~siwiki&oldid=334267" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි