බාබෙල් පරිශීලක තොරතුරු
si-0 මෙම පරිශීලකයා‍ට සිංහල භාෂාව පිළිබඳ දැනුමක් නැත (හෝ ඉතාමත් අපහසුවෙන් එය තේරුම් ගනියි).
en-N This user has a native understanding of English.
fr-3 Cet utilisateur dispose de connaissances avancées en français.
භාෂාව අනුව පරිශීලකයින්

#REDIRECT[[::en:User:Tamzin|:en:User:Tamzin]]
මෙම පිටුව මෘදු යලියොමුවකි.
#REDIRECTwikidata:User:Tamzin
මෙම පිටුව මෘදු යලියොමුවකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Tamzin&oldid=459553" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි