විරල ඉංග්‍රීසි පිටු සිංහළයට පරිවර්තනය කීරීමට මනාව දායකත්වය දීමෙහි මූලිකව නිරතවන්නා වූ ශ්‍රී ලංකික තරුණ පිරිමි විකිපීඩියා පරිශීලකයෙකි..

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Lankan_wikier&oldid=345493" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි