පරිගණක මොනිටරය

ප්‍රතිදාන උපක්‍රමය
(පරිගණක තිරය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

පරිගණක මොනිටරය පරිගණකය භාවිත කරන්‌නාට‌ දැකගැනීම පිනිස ‍තොරතුරු ‍පෙන්‌වන ‍කොටසයි. එය රූපවාහිනියක පෙනුම ඇති ‍කොටසක් හෝ බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්‌‍ශෙපකයක්‌ විය හැකියි. දැන් LCD හා LED නමි නවීන තිර වර්ගයක් ද භාවිතා ‍ෙවයි.

අඟල් 19, 16:10 පුළුල් තිර LCD මොනිටරය.

නිෂ්පාදකයෝසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිගණක_මොනිටරය&oldid=355127" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි