නිරෝධායනය යනු රෝග හෝ පළිබෝධකයන් පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා අදහස් කරන පුද්ගලයින් සහ භාණ්ඩ ගමන් කිරීම සීමා කිරීමකි.[1]

නාවික යත්‍රාවක් නිරෝධායනයට යටත් කොට ඇති බව දක්වන "Yellow Jack" නමින් හැඳින්වෙන "Lima" සංඥා කොඩිය.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

සටහන්සංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "quarantine" noun Merriam Webster definition www.merriam-webster.com, accessed 27 January 2020

Sourcesසංස්කරණය

  This article incorporates text from a publication now in the public domainChisholm, Hugh, ed (1911). "සැකිල්ල:Cite wikisource/make link". Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press. 

වැඩිදුර කියවීම සඳහාසංස්කරණය

  • Howard Markel (1999). Quarantine!: East European Jewish Immigrants and the New York City Epidemics of 1892. Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0801861802.
  • Rothstein, Mark A. (2015). "From SARS to Ebola: Legal and Ethical Considerations for Modern Quarantine". Indiana Health Law Review. 12: 227–280. doi:10.18060/18963.
  • Frati, P. (2000). "Quarantine, trade and health policies in Ragusa-Dubrovnik until the age of George Armmenius-Baglivi". Medicina Nei Secoli. 12 (1): 103–27. PMID 11624707.

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නිරෝධායනය&oldid=449953" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි