දේවි බාලිකා විද්‍යාලය

ශ්‍රී ලංකාවේ බාලිකා පාසලක්
දේවි බාලිකා විද්‍යාලය
Location
තොරතුරු
වර්ගයජාතික පාසලකි
ආදර්ශ පාඨයමනසා සංවුතා ධීරා
"මනස සංවර කරගත් තැනැත්තෝ උසස් වෙති"
Established1953 ජනවාරි මස 15 වැනිදා
ආදිකර්තෘදේශබන්දු ආචාර්ය විමලා ද සිල්වා මහත්මිය
විදුහල්පතිප්‍රදීපා සමරසිංහ මහත්මිය
ශ්‍රේණි6 - 13
බාලක/බාලිකාගැහැණු
Age11 to 19
වර්ණ(ය)රිදී හා ලෝහිත         
වෙබ් අඩවියනිළ වෙබ් අඩවිය

බාහිර යොමුසංස්කරණය

දේවි බාලිකා විද්‍යාලය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දේවි_බාලිකා_විද්‍යාලය&oldid=499705" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි