දෙවිනුවර උපුල්වන් දේවාලය

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කෙළවර දෙවිනුවර (දෙවුන්දර) පිහිටි ශ්‍රී විෂ්ණු මහා දේවාලය මෙරට ඉදිවූ පැරණි දේවාල අතුරින් එකක් සේ සැළකේ. එරට බුදුධහම සුරක්ෂා කරන්නේ යැයි විශ්වාස කෙරෙන උපුල්වන් දෙවි උදෙසා මෙම දේවාලය ඉදිකාට තිබේ.

දෙවිනුවර උපුල්වන් දේවාලය

ඉතිහාසයසංස්කරණය

අතීත ලේඛනගත මූලාශ්‍ර වලට අනූව දෙවිනුවර රජ මහා විහාරය හා දේවාලය, 7වන සියවසේදී පළමු දප්පුල රජතුමා විසින් ඉදිකොට තිබේ.[1] පසුව 16වන සියවසේදී (1587)[2] පෘතුගීසීන් විසින් මෙම විහාරය හා පැරණි දෙවුන්දර නගරය විනාශ කොට දමා තිබෙන අතර, මහනුවර රාජධානියේ දෙවන රාජසිංහ රජු (1635 – 1687) විසින් නැවතත් මෙම විහාරය පිළිසකර කිරීමට කටයුතු සිදු කොට තිබේ.[3] පෘතුගීසීන් විසින් විනාශකරණයට ලක්වූ පැරණි විහාර නටඹුන් වර්ථමානයේ දේවාල භූමිය ආශ්‍රිතව දැකගත හැකිවේ.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "ශ්‍රී විෂ්ණු මහා දේවාලය, දෙවිනුවර". දෙවිනුවර ශ්‍රී විෂ්ණු මහා දේවාලය. Retrieved 14 ජනවාරි 2016.
  2. "දෙවිනුවර ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාල, මාතර". hunasfalls.com. Retrieved 14 ජනවාරි 2016.
  3. "දෙවිනුවර උපුල්වන් දේවාලය". අමේසිංලංකා. Retrieved 14 ජනවාරි 2016.