දිය ඇල්ලක් යනු ගංගාවක හෝ ගඟක සිරස් බින්දුවක් හෝ තද බිංදු මාලාවක් හරහා ජලය ගලා යන ප්‍රදේශයකි.

වෙනිසියුලාවේ ඒන්ජල් දිය ඇල්ල ලොව උසම දිය ඇල්ලයි 979 මිටර් (3,212 අඩි).

නිර්මාණයසංස්කරණය

පර්යේෂකයෝසංස්කරණය

වර්ගසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දිය_ඇල්ල&oldid=445111" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි