දානියෙල් (බයිබලීය චරිතය)

දානියෙල්
බ්‍රිට්න් රිවෙර් පවිසින් නිර්මිත ඩැනියෙල්ස් ආන්ස්වර් ටු ද කිං
අනාගත වක්තෘ
උපතක්‍රි.පූ. 7වන සියවස
මරණයක්‍රි.පූ. 6වන සියවස
බැබිලන් (?)
ගරු කරනු ලබනුයේරෝමානු කතෝලික සභාව
පෙරදිග කතෝලික සභාවන්
පෙරදිග ඕර්තඩොක්ස් සභාව
ලුතරියානුවාදය
ආගමනවාදය
ඉස්ලාම්[1]
ආර්ම්නියානු අපෝස්තලික සභාව
ප්‍රධාන සිද්ධස්ථානදානියෙල්ගේ සොහොන් ගෙය, සූසා, ඉරානය
මංගල්‍යය දිනජූලි 21 - රෝමානු කතෝලික දහම
දෙසැම්බර් 17 - ග්‍රීක ඕර්තඩොක්ස් සභාව
ලාක්ෂනික ගුණාංගබොහෝ විට සිංහයන් සහිත කූඩුවක සිටිනු පෙන්නුම් කෙරෙයි


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය
  1. Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism, B. M. Wheeler, Daniel: "Daniel is not mentioned by name in the Qur'an but there are accounts of his prophethood in later Muslim literature..."