දළදා මාලිගා

(දළදා මාළිගා වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ගෞතම බුදුන් වහන්සේගේ වම් දන්තධාතූන් වහන්සේ තැන්පත් කර ඇති හෝ අතීතයේ තැන්පත් කරතිබූ ඒ සඳහාම වෙන්කල ස්ථිරගොඩනැගිලි දළදා මාලිගා නම්වේ.

දළදා මාළිගා ලයිස්තුවසංස්කරණය

අනුරාධපුර යුගයසංස්කරණය

පොලෙන්නරු යුගයසංස්කරණය

කුරුණෑගල යුගයසංස්කරණය

කොට්ටේ යුගයසංස්කරණය

මහනුවර යුගයසංස්කරණය

කොළඹ යුගයසංස්කරණය

ඉංග්‍රීසීන් සිංහල රාජධානිය සම්පූර්ණයෙන්ම යටත් කරගත් පසු පාලනය සහ පරිපාලනය කොළඹ නගරයට ගෙන ගියද දළදාව කොළඹට රැගෙන යාම සිදු නොවුනි.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ යුගයසංස්කරණය

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන සහ පාලන අගනුවර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ වෙත ගෙනගොස් දළදා මාලිගයක් සාදා දන්ත ධාතූන් වහන්සේ ඒවෙත වැඩම කරවන බව එවකට ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන විසින් පවසා සිටින ලදී. එනමුත විවිධ හේතු මත මෙම කාර්ය සිදු නොවුනි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දළදා_මාලිගා&oldid=316336" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි