දවස යනු කාලය මනින ඒකකයකි.

Midtown Manhattan at afternoon
Midtown Manhattan at sunset
Midtown Manhattan at evening
A quarter-day cycle at Midtown Manhattan, from afternoon to dusk

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය

  •   Day හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත
  •   දවස හා අදාළ වික්ෂණරිය තුළ ඇති ශබ්දකෝෂමය අර්ථ දැක්වීම
  •   Quotations related to දවස at Wikiquote
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දවස&oldid=608024" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි