දවස යනු කාලය මනින ඒකකයකි.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දවස&oldid=407745" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි