තේසවලමෙයි නීතිය

තෙසවලමේ නීතිය (ඉංග්‍රීසි:  Thesavalamai, தேசவழமைச் சட்டம்) යනු ශ්‍රී ලාංකාවේ යාපනය අර්ධ-ද්වීපයේ ජීවත්වන දෙමළ ජාතිකයන්ට බලපාන ප්‍රාදේශීය, පුද්ගල, සිවිල් නීතියයි.

වදනසංස්කරණය

තේසවලමෙයි යන්නෙහි අරුත රටේ සිරිත් යන්නයි.

නීතියේ ආරම්භයසංස්කරණය

යාපනය අර්ධ-ද්වීපයේ ජීවත්වූ මලබාර් ජාතිකයන්ගේ සිරිත්විරිත් සහ ඉන්දියාවේ මලබාර් නීති පදනම් කරගමින් ලන්දේසීන් විසින් දුම්කොළ වැවීම සඳහා ලංකාවේ පදිංචිකල මලබාර් ජාතිකයින් වෙනුවෙන් නිර්මානයකල නීති පද්ධතියකි. මෙය නීති පද්ධතියක් ලෙස හදුන්වා දෙන ලද්දේ 1707දී ලන්දේසීන් විසිනි.

නීතියේ වර්ධනයසංස්කරණය

යාපනයේ උසාවිවල සේවය කල වෙල්ලාල කුලයේ විනිසුරුවරුන් විසින් ක්‍රමයෙන් මෙම නීතිය දෙමළ ජාතිකයන් වෙනුවෙන් අදාල කරගන්නා ලදී.

නීතියේ වර්තමාන තත්‍වයසංස්කරණය

ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය අර්ධ-ද්වීපයේ ජීවත් වන සියලුම පුරවසියන්ට මෙම නීතිය වලංගුවේ.[තහවුරු කරන්න]. යාපනය අර්ධ-ද්වීපයේ ජීවත් වන, පාරම්පරික ඉඩම් අඩු හෝ නොමැති දෙමළ ජාතිකයන්ට මෙම නීතියෙන් අසාධාරණයක් සිදුවන බවත්, කාන්තවනට අඩු අයිතිවාසාකම් හිමි බවටත් හඩ නැගේ.

නීති ක්‍රමයෙන් ආවරණය වන ක්‍ෂේත්‍රසංස්කරණය

  1. පුද්ගල නීති
  2. දේපල නීති
  3. විවාහ නීති
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තේසවලමෙයි_නීතිය&oldid=356666" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි