තුන්වෙනි ලෝකය

(තුන්වන ලෝකය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
The "three worlds" of the Cold War era, as of the period between April 1975 (the fall of Saigon) and August 1975 (the communist takeover in Laos).[තහවුරු කරන්න]      First World: United States, United Kingdom and their allies.      Second World: Soviet Union, China, and their allies.      තුන්වෙනි ලෝකය: neutral සහ නොබැඳි රටවල්.

සීත යුද වකවානුවේ නේටෝ වෙත හෝ සමසමාජ කඳවුර වෙත සම්බන්ධ නොවී නොබැඳි ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කල රටවල් තුන්වෙනි ලෝකය හෝ තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල් ලෙස හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තුන්වෙනි_ලෝකය&oldid=354171" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි