වෛද්‍ය මහාචාර්ය තිස්ස පෙරේරා (ඉංග්‍රීසි: Tissa Perera) යනු රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයයයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨයේ ව්යාධිය (පැතොලොඡි) වෛද්‍ය මහාචාර්යවරයෙකි.

තිස්ස පෙරේරා
උපත
මිය යාම2017
නිවහනශ්‍රී ලංකාව
පුරවැසිබවශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
අධ්‍යාපනයනාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ
රැකියාවව්යාධිය (පැතොලොඡි) වෛද්‍ය මහාචාර්ය
සංගණ්‍ය වන්නේරුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයයයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨයේ ව්යාධිය (පැතොලොඡි) වෛද්‍ය මහාචාර්ය, මහාචාර්ය ශල්‍යකර්ම වෛද්‍ය

තිස්ස පෙරේරා වෛද්‍ය පීඨය, කොළඔ විශ්වවිද්‍යාලය යෙන් වෛද්‍යවේදී සහ ශල්‍යවේදී උපාධිය ලබාගත්තේය.

තිස්ස කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසුවෙකි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තිස්ස_පෙරේරා&oldid=457071" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි