ඩියුටීරියම්

හයිඩ්‍රජන්වල සමස්ථානිකයක්
ඩියුටීරියම්

ඩියුටීරියම්

General
Name, symbol Hydrogen-2,2H or D
Neutrons 1
Protons 1
Nuclide data
Natural abundance 0.015% (Earth)
Isotope mass 2.01410178 u
Spin 1+
Excess energy 13135.720± 0.001 keV
Binding energy 2224.52± 0.20 keV

ඩියුටීරියම් (ඉංග්‍රීසි:  Deuterium) එසේත් නැත්නම් බැර හයිඩ්‍රජන් යනු හයිඩ්‍රජන් වල ස්ථායි සමස්ථානිකයකි. සංකේතය D හෝ 2H වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඩියුටීරියම්&oldid=404019" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි