ජූලි 25, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 206 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 207 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 159 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජූලි_25&oldid=270768" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි