තම වර්ගයාගේ අඛණ්‍ඩ පැවැත්ම උදෙසා ජෛව ක්‍රීයාවලි සිදුකර‍‍න වස්තූන් එසේ නොවන වස්තූන්ගෙන් වෙනස්වන ලක්‍ෂණය ජීවය නම්වේ.

ජීවය (Biota / Vitae / Eobionti)
උගන්ඩාවේ Rwenzori Mountainsහි ශාක
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය e
Domains and kingdoms

Life on Earth:

සටහන් සංස්කරණය

  1. The 'evolution' of viruses and other similar forms is still uncertain. Therefore, this classification may be paraphyletic because cellular life might have evolved from non-cellular life, or polyphyletic because the most recent common ancestor might not be included.

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජීවය&oldid=361150" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි