සේනාසම්මත වික්‍රමබාහු රජු මියයාමෙන් පසු ජයවීර බංඩාර උඩරට රජ කලා.ඔහු මුල් කල මායාදුන්ෙන්රජුට ෙගාඩක් උදව් කළ නමුත් තමා රජ පැමිණි කල්හි උඩරට යටත් කර ගැනීමටමායාදුන්ෙන් උත්සාහ කළත් එය අපහසු විය.ෙමතුමා අවුරැදු 41 උඩරට පාලනය කර මිය ගිෙය්ය.

ජයවීර අස්ථාන රජු
උඩරට රාජධානියේ රජ
රාජ්‍ය සමය1552-1582
අභිෂේකය1552
පූර්වප්‍රාප්තිකයාසේනාසම්මත වික්‍රමබාහු රජු
අනුප්‍රාප්තිකයාකරලියැද්දේ බංඩාර රජු
භූමදානයශ්‍රී ලංකාව
පියාසේනාසම්මත වික්‍රමබාහු රජු

ගවේෂණය සංස්කරණය

මේ අඩවිත් බලන්න සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

ජයවීර අස්ථාන රජ
 මරණය: ? 1582
රාජ පදවි නාමයන්
පූර්වප්‍රාප්තිකයා
සේනාසම්මත වික්‍රමබාහු රජු
උඩරට රාජධානියේ රජ
1581–1593
අනුප්‍රාප්තික
කරලියැද්දේ බංඩාර රජු

අඩවියෙන් බැහැර පිටු සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජයවීර_අස්ථාන_රජ&oldid=548864" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි