ජයගෝප රජුගේ පුතා නිශ්ශංකමල්ල රජුය.බිසව පාර්වතී දේවියයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජයගෝප&oldid=514488" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි